Aby jakość oferowanych produktów i usług była lepsza

Aby jakość oferowanych produktów i usług była lepsza

Metoda fmea została opracowana w USA w latach 50. XX wieku. Jej zasady są aktualne do dzisiaj. FMEA szkolenie pozwoli poznać jej tajniki i wprowadzić w swojej firmie.

Co daje ta metoda?

Dostarczanie produktów najwyższej jakości powinno być celem każdej firmy produkcyjnej. Analiza procesów produkcyjnych  możliwa jest do wykonania na każdym etapie produkcji. Analiza procesów produkcyjnych może mieć miejsce nawet już na etapie projektowania.

Analiza procesów produkcyjnych może zostać przeprowadzona dla całego etapu produkcyjnego, może też dotyczyć tylko konkretnego produktu. Metoda FMEA sprawdza się nie tylko w zakładach produkcyjnych. Metoda FMEA znajduje dzisiaj zastosowanie także w usługach i wielu innych branżach. Analiza rodzajów i skutków błędów może zostać przeprowadzona w firmach już działających, ale także w tych dopiero wchodzących na rynek.

Jak zmniejszyć ryzyko?

Analiza rodzajów i skutków błędów jest najlepszym sposobem zminimalizowania ryzyka. Analiza FMEA to idealny sposób na usunięcie wad możliwie jak najwcześniej. Korzyści, które w dłużej perspektywie przyniesie analiza FMEA jest mnóstwo. FMEA szkolenie daje okazję do bliższego poznania zasad FMEA.

FMEA szkolenie to także okazja do tego, aby zdobyć umiejętność pozwalającą wykorzystać analiza FMEA w praktyce. Szkolenia pozwalające bliżej poznać metodę FMEA składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy są w stanie wykonać analiza FMEA w swoim zakładzie pracy samodzielnie.

Kategorie