Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem

Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem

Jedną z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem jest Lean managment. Koncepcja ta minimalizuje straty i maksymalizuje korzyści dla klientów. Koncepcja ta jest rzadko jeszcze stosowana w polskich przedsiębiorstwach. Wynika to być może z braku odpowiedniej wiedzy. Do osób, które chcą poprawić funkcjonowanie swojej firmy adresowane są FMEA szkolenie z tego zakresu.

Jak usprawnić pracę?

Analiza procesów produkcyjnych pozwoli zoptymalizować procesy produkcyjne w taki sposób, aby ewentualne straty były jak najmniejsze. FMEA szkolenie pozwoli dobrze poznać to, co w danym przedsiębiorstwie należy zmienić, aby funkcjonowało lepiej. Analiza procesów produkcyjnych może zostać przeprowadzana na każdym etapie działalności danego przedsiębiorstwa.

Analiza rodzajów i skutków błędów pozwoli je wyeliminować. Analiza rodzajów i skutków błędów przełoży się więc na zmniejszenie kosztów. Analiza rodzajów i skutków błędów pozwoli na zdecydowane zmniejszenie ilości produktów obarczonych wadami produkcyjnymi.

Kilka słów o metodzie FMEA

Analizując przyczyny i skutki powstawania wad warto posłużyć się metodą FMEA. Metoda FMEA nie jest nowa, została opracowana w latach 50. XX wieku. FMEA szkolenie eliminuje wady produktu już na etapie jego projektowania. W latach 90. ubiegłego wielu metoda fmea stała się popularnym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Analiza FMEA nic nie straciła na swojej aktualności. Analiza FMEA sprawdza się w bardzo wielu branżach. Szczególnie duże zastosowanie analiza FMEA znalazła w branży motoryzacyjnej i lotniczej.

Kategorie